Virtual Reality

Prosjektet etablerer en læringsLab med VR utstyr 

Hva er VR?

VR er en datateknologi som lar brukeren påvirke og blir påvirket av et dataskapt miljø som etterligner virkeligheten.


Bildet er fra MostPhotos.

Hvorfor læringslab?

Vi er i gang med å etablere en læringslab for studenter og lærere ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT. Læringslaben er tiltenkt studenter og lærere som kan øve seg på VR-teknologien i trygge omgivelser. Laben etableres på Medisin- og Helsefagbygget (MH2) og skal inneholde det utstyret man trenger for ferdighetstrening og for å teste bruken av VR-teknologi i undervisningen. 

VR-rommet er på Medisin- og helsefagbygget MH2 U7.310.

Læringslaben skal etableres i samarbeid med Senter for virksomhetsnære tjenester (ITA), NH-biblioteket, Ressurssenter for undervisning, læring, og teknologi (Result), og Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed).

Betjening og bruk

Det skal utarbeides en organisering for booking, bruk og vedlikehold av læringslaben. HelPed vil ha en koordinerende rolle. Studenter vil ha ansvaret for betjening av og daglig bruk av læringslaben. Laben kan videreutvikles til flere målgrupper og andre relevante teknologier til bruk i undervisning og læring. 

Kontaktperson

Simon Kastnes Kvalvik, epost: simon.k.kvalvik@uit.no