Relasjonsbygging

Kliniske samtaler
I denne læringsressursen skal helsefagstudenter lære både digitale og praktiske ferdigheter ved å gjennomføre kliniske samtaler med pasienter/brukere. De praktiske ferdighetene omhandler spesifikk relasjonskompetanse, som for eksempel alliansebygging og ferdigheter i å utforske pasientens/brukerens livsverden og problemstillinger. Det er spesielt utforskningsferdighetene studentene opplever er utfordrende å mestre, og disse ferdighetene må studentene mestre før de skal i klinisk praksis. 

Virtuelle rom med avatarer
I samarbeid med Connectthedots er det utviklet flere scenarioer i virtuelle rom med avatarer (virtuelle personer) der studenter skal utforske ulike problemstillinger og trene på å skape arbeidsallianse. Scenarioene er bygget opp slik at studentene øver i VR og drøfter erfaringene i mindre grupper i etterkant med tilbakemelding fra veileder. 

Utprøving og evaluering
Læringsressursen skal prøves ut og evalueres av studenter fra ergoterapi-, psykologi- og tannlegeutdanningen våren 2023.

Arbeidsgruppeleder
Vår Mathisen, Førsteamanuensis ved bachelorprogrammet i ergoterapi, UiT