Prosjektgruppe

Førstebibliotekar
Førstebibliotekar

Eirik Reierth

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Vår Mathisen

Førstelektor
Førstelektor

Rigmor Furu

Rådgiver
Rådgiver

Christina Westad

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Jan-Are Kolset Johnsen

Vit. assistent
Vit. assistent

Mats Simon Brennstrøm

Professor
Professor

Charlotte Reedtz

Førstelektor
Førstelektor

Eva Therese Næss

Dosent
Dosent

Rita Jentoft (Prosjektleder)

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Robert Isaksen

Stipendiat
Stipendiat

Kjersti Bergum Kristensen

Førstekonsulent
Førstekonsulent

Simon Kvalvik

Professor
Professor

Camilla Lauritzen