Prosjektgruppe

Dosent
Dosent

Rita Jentoft (Prosjektleder)

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Vår Mathisen

Førstelektor
Førstelektor

Rigmor Furu

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Hege Nermo

Professor
Professor

Jan-Are Kolset Johnsen

Professor
Professor

Charlotte Reedtz

Førstelektor
Førstelektor

Eva Therese Næss

Postdoktor
Postdoktor

Kjersti Bergum Kristensen

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Robert Isaksen

Sjefingeniør
Sjefingeniør

Christina Westad

Førstebibliotekar
Førstebibliotekar

Eirik Reierth

Professor
Professor

Camilla Lauritzen