Foto: David Jensen

Tidsplan

Når

Hva

Hvem

November 2022–februar 2023 Kartlegge emne- og studieporteføljen til UiT Fakultetene
Februar–april 2023 Vurdere muligheter for videreutvikling og fornyelse av porteføljen Arbeidsgrupper
April–juni 2023

Utarbeide et utkast til langsiktig plan for utdannigsvirksomheten basert på kartleggingen og rapportene

Foreslå områder for videre utviklingsarbeid og etablere piloter 

Dekanmøte
Sommer og høst 2023 Plan på høring Fakultetene
Høst 2023 Legge fram forslag til plan for utdanningsvirksomheten for universitetsstyret Rektor
2024 Iverksette plan / starte utviklingsarbeidet Fakultetene