Foto: Stian Straumsnes

Tidsplan

Når

Hva

Hvem

15. juni 2024 Levere foreløpig oversikt over studietilbud fra høsten 2025 via dette innrapporteringsskjemaet. Fakultetene
1. oktober 2024

Vanlig innrapportering av navn på utdanningene, antall studieplasser og eventuelle adgangsbegrensninger. 

Fakultetene
6. januar 202

Informasjonen til studiekatalogen skal være klar, blant annet:

  • beskrivelse av studiet
  • oppbygning av program, inkludert anbefalte valgfagspakker og utveksling
  • læringsutbyttebeskrivelser av studiet
Fakultetene
1. mars 2025 Endelige studieplaner med emnebeskrivelser skal være klare.

Fakultetene
 5. mars 2025  Publisering av studiekatalogen  Avdeling for forskning, utdanning og formidling