Foto: David Jensen

Videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen – informasjon til ansatte


Rapport - Fornyelse av studie- og emneporteføljen


I 2023 skal vi gjennomgå og fornye emne- og programporteføljen til UiT. Det gjør vi for å sikre at studietilbudet treffer langsiktige kompetansebehov i samfunnet og at vi bruker ressursene våre på best mulig måte. 

Arbeidslivet og samfunnet er i stadig endring, og vi forventer strammere økonomi og færre unge søkere i årene som kommer. Dette er rammebetingelser vi må tilpasse oss for å være relevante og kunne tilby høy faglig kvalitet.

Hva er målet?

Målet med prosessen er en bærekraftig studieportefølje som har høy kvalitet og ivaretar UiTs faglige særtrekk. Den skal være tilpasset befolkningsutviklingen og arbeidslivets kompetansebehov. 

Hva skal vi gjøre?

Vi skal tenke nytt om både innhold, organisering og dimensjonering av utdanningstilbudet vårt. For eksempel skal vi se på nye muligheter for samarbeid og hvordan vi kan gjøre utdanningene våre mer fleksible.

Hvem deltar?

Prosessen skal gjennomføres på tvers av fag og fakulteter.

Hva er resultatet?

Det skal utarbeides en langsiktig plan for utdanningsvirksomheten ved UiT. Den skal behandles av universitetsstyret høsten 2023. 

Har du spørsmål?

Under fanen spørsmål og svar får du svar på flere spørsmål knyttet til denne prosessen. 

Hvis du lurer på andre ting, ta kontakt med din nærmeste leder.

saksframlegget til universitetsstyret kan du lese mer om bakgrunnen for arbeidet.