Foto: David Jensen

Nyttige lenker for deg som vil vite mer

Meld. St. 14 (2022–2023) Utsyn over kompetansebehovet i Norge

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032

Regjeringen skal legge frem en melding om fremtidens kompetansebehov

Eallju – Drivkraft i nord: UiTs strategi mot 2030

Tildelingsbrev UiT 2023

Rapport om dimensjonering for framtidens kompetansebehov

Fleksiblisering og konsolidering_hva er mulighetsrommet