Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Ann-Rita er vår nye studentassistent

Studentassistent Maja Sandvik tar formelt over formidling- og kommunikasjonsansvaret etter Amalie Hefre Lie, som er i ferd med å avslutte sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap. Vi takker for din innsats i prosjektet og ønsker deg lykke til videre!

Med på laget får vi dyktige Ann-Rita Thoresen som ny studentassistent. Hun skal sammen med Maja bidra med formidling og spredning av prosjektets aktiviteter.

 

Vår nye studentassistent Ann-Rita Thoresen. Foto: Fiskerikandidaten

Ann-Rita går siste året på bachelor i fisker- og havbruksvitenskap, og skal fortsette på master til høsten. Hun er fra Grasmyra på Senja og har tidligere jobbet i ulike ledd i havbruksnæringen. Ved siden av studiene tok hun også fagbrev i akvakultur i 2021. I løpet av studietiden har Ann-Rita også engasjert seg med forskjellige verv og har det siste året vært styreleder for den studentdrevne konferansen Håp i Havet.

Ann-Rita hadde praksis hos Råfisklaget høsten 2022 og sier at hun «fikk komme tett på en næring som jeg hadde lite praktisk erfaring med». Hun gleder seg til å få være med på prosjektet og «bidra til å videreutvikle dette fantastiske tilbudet.»