Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Charlotte Lindquister er ny næringslivsmentor

Charlotte Lindquister kommer inn i prosjektgruppen som ny næringslivsmentor. Vi er veldig glade for å kunne ønske Charlotte velkommen inn i prosjektgruppen som representant fra NHO!

Charlotte jobber er til daglig som seniorrådgiver hos NHO i Tromsø, og fra 1. oktober blir hun også næringslivsmentor i vår prosjektgruppe. Vi er veldig glade for å fortsatt kunne være representert av NHO, som har hatt en viktig rolle i prosjektet. Charlotte tar over stafettpinnen etter Christan Chramer som har vært en del av prosjektet siden 2020.

Charlotte har en viktig oppgave i å knytte næringslivet og universitetet sammen. Dette samarbeidet skal være med på å sikre arbeidslivrelevans i praksismodulen for våre studenter, som er en viktig del av arbeidet med praksis som læringsform i en ikke-profesjonsrettet utdanning. I tillegg vil Charlotte fortsette arbeidet med å utvikle konseptet universitetsbedriften.

Vi vil også takke Christian Chramer for en fenomenal innsats gjennom sine 4 år som næringslivsmentor.