Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Vi lanserer podcast!

Vi er stolte av å endelig kunne lansere vår Sampraksis-pod.

I løpet av året har vi jobbet med Sampraksispodden, og nå gleder vi oss til å invitere dere alle inn i praksis-verden! Her ser vi reporter Maja Sandvik utenfor Fiskerihøgskolen.

Hør podcasten på Soundcloud her

Hør podcasten på Spotify her

Praksis som læringsform

Sampraksis-podden gir deg et innblikk i erfaringer og kunnskap om praksis som læringsform i et ikke-profesjonsrettet studie som bachelorprogrammet fiskeri- og havbruksvitenskap. I løpet av 6 episoder kan du bli kjent med flere aktører som har med praksis å gjøre. Vår studentassistent Maja Sandvik har intervjuet praksisstudenter, prosjektgruppen som jobber med praksis, praksisbedrifterbedrifter, ledelsen ved UiT og LO og NHO.

Episodene

I første episode møter vi studenter som er spente på å komme seg ut i praksis. Dette er en introepisode.

  • I episode 1: "Samarbeid om praksis i høyere utdanning" møter vi prosjektleder Bjørn Petter Finstad og Ragnhild Sandvoll som jobber på Result ved UiT. De gir en introduksjon av prosjektet. Hvordan forsker man egentlig på praksis? Og hva er det som gjør praksis i ikke-profesjonsrettede utdanninger så utfordrende?
Maja, Bjørn-Petter og Ragnhild på innspilling.
  • I episode 2: "Rektoratet" snakker Maja med rektor ved UiT Dag Rune Olsen og prorektor for utdanning ved UiT Kathrine Tveiterås om tanker og ambisjoner universitetsledelsen har om praksis og hvilken nytterverdi praksis kan ha i undervisningssammenheng.
ag Rune, Kathrine og Maja på innspilling.
  • I episode 3: "Studentene" blir to studenter intervjuet. Kari Markussen og Odd Arne Ringfoss studerer begge fiskeri- og havbruksvitenskap, men har ulike erfaringer med praksis.
Maja, Vilde og Odd Arne på innspilling.
  • I episode 4: "Bedriftene" rettes blikket mot praksisbedriftene. Maja intervjuer Bjørg Helen Nøstvold, administrerende direktør i fiskerikonsernet Norfra, Vilde Gamst som er seafood trainee i Lerøy Aurora og Jan Birger Jørgensen, assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag. De er alle fiskerikandidater.
Maja, Bjørg og Vilde på innspilling.
  • I episode 5: "Næringslivet" blir Stein Arnold Kristiansen fra LO og Stein Windfeldt fra NHO intervjuet om hvordan de bidrar inn i prosjektet Samarbeid om praksis i høyere utdanning, og hvordan man kan skape bedre kobling mellom akademia og arbeids- og næringslivet.
Maja, Stein og Stein på innspilling.

Hør podcasten på Soundcloud her

Hør podcasten på Spotify her