Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Studentene om praksis på NFH 50 år

I år er Norges Fiskerihøgskole 50 år, og det markeres med jubileum. Vi var til stede på Alumni-treff i dag 5. oktober for å dele erfaringer om praksisordningen.

I salen satt nåværende studenter, men overvekten var uteksaminerte Fiskerikandidater.

Praksis før og nå

Praksisordningen har endret seg betydelig i løpet av Fiskerihøgskolens 50 år. Tidligere var det 18 måneder krav om praksis i fiskerinæringen for å komme inn på Fiskerikandidat-utdanningen. Antall måneder praksis ble senket til 12, og 6 utover 90-tallet før det senere forsvant i 1998. Siden den gang har praksis vært valgfag, før det ble en obligatorisk del av emnet Bærekraftig sjømat på 5. semesteret.
Praksis har vært en sentral del av Fiskerikandidat-utdanningen, og det er det fortsatt.

21st century skills

En viktig del av praksis er for eksempel det vi kaller "21st century skills". Av disse trakk Rune og Amalie frem kommunikasjon, formidling, samarbeid og kreativitet som sentrale ferdigheter. De mener økende globalisering og prosjektarbeid på tvers av fylkes- og landegrenser er grunn til å satse på disse egenskapene.
- Praksis og arbeidserfaring er en god måte å få kjenne på disse skillsene, sier Rune.

Studentene avsluttet med å snakke om hvilke momenter som bidrar til at en praksisperiode oppleves som god. Rune forklarer hvordan praksisperioden er et samarbeid mellom universitet, student og praksisbedriftene.

Så det å kunne si at man tilbyr en god praksis er en veldig sammensatt prosess, der hver enkel part kan ha en egen oppfatning av hva som er en god praksisperiode, avalutter han.

Rune og Amalie presenterte prosjektet. Her ser vi alle samarbeidsbedriftene som har praksisstudenter. Foto: Maja Sandvik