Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Fylkeskommunen: - Vi prøver å legge opp en interessant praksis

Studentene vi har hatt har vært svært nysgjerrig på hvordan forvaltningen av næringen i praksis fungerer, og studentene både utfordrer og stiller gode spørsmål til oss og myndighetene vi samarbeider med. Det skriver Jarle Magnar Bratbak-Pedersen, seniorrådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune, i dette innlegget.

Troms og Finnmark fylkeskommune har vært vertskap for studenter i praksis siden 2016 og vi har svært gode erfaringer med å ha student hos oss. Vi ble engasjert ved at det var svært få eller ingen fra forvaltningen som åpnet for praksis gjennom emnet, og vi mente derfor at det også var viktig for studenter å tilegne seg kunnskap om jobben som gjøres i den offentlige forvaltningen av sjømatnæringen.

Praksisstudent hos Fylkeskommunen i 2018 fikk besøke slakteriet til Salaks. 
Oversikt over rammer og reguleringer

Forvaltningen legger rammene for næringen og legger grunnlag for videre utvikling og vekst i sjømatnæringen og sjømatbedriftene. Gjennom samarbeid i praksisen med andre myndigheter som Mattilsynet, Kystverket, Statsforvalteren og Fiskeridirektoratet, er målet at studenten skal få oversikt over rammer og reguleringer innenfor sjømatnæringen i dag blant annet gjennom hospitering og tilsyn hos sjømatnæringen.

Studentene bidrar med sin kompetanse gjennom å delta i det daglige arbeidet og gjennom diskusjoner i saker og oppgaver som vi til enhver tid har. Vi har, i starten av praksis, en gjennomgang med studenten om det er enkelte emner som kan være mer av interesse enn andre og prøver å tilrettelegge praksisen etter hver enkelt student.

Her er Nordlaks sin splitter ny brønnåt som de hadde investert i. Fylkeskommunen var på besøk i 2022. 
Helhetlig bilde

Vi opplever samarbeid med studenter og UiT som svært positivt, og vi har så langt vært veldig fornøyd med studentene som har vært i praksis hos oss. Samtidig så får vi synliggjort hva vi gjør slik at denne kunnskapen kan komme UiT og studentene til gode. Vi prøver å legge opp en interessant praksis slik at studenten kan få et mest mulig «helhetlig bilde» av havbruksforvaltningen og fylkeskommunens oppgaver.

Studentene vi har hatt har vært svært nysgjerrig på hvordan forvaltningen av næringen i praksis fungerer, og studentene både utfordrer og stiller gode spørsmål til oss og myndighetene vi samarbeider med. Som praksisbedrift fra forvaltningen vil også erfaringene og arbeidshverdagen til studenten kunne være annerledes enn ute hos private bedrifter i næringen, denne kunnskapen er det viktig å få formidlet også med hensyn til fremtidig rekruttering av studenter fra UiT.

Her er praksisstudent i 2018 på besøk hos Salangsfisk AS. Studenten var også med på å besøke flere bedrifter i Astafjorden som Salaks, Kleiva, Gratanglaks og Northern Lights Salmon samt Sørrollnes fisk AS.