Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Erfaringsdeling for god praksis

En viktig del av det å få støtte til utviklings- og forskningsprosjekt er å spre og dele erfaringer med andre. Vi har derfor nylig deltatt på et seminar om praksis sammen med NTNU og Norges Handelshøskole, som i likhet med oss har fått midler fra DIKU for å utvikle tiltak for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning.

Tema på den digitale samlingen var praksis i økonomisk-administrativ utdanning. Sammen med deltakere i prosjektene The New Innovation School (NHH) og InnoPraksis (NTNU) delte vi erfaringer fra arbeid med praksis. Presentasjonene ble etterfulgt av en paneldebatt med særskilt fokus på rekruttering og vurdering.

Spennede å høre hva de andre prosjektene gjør og dele av våre erfaringer! Opptak av seminaret er tilgjengelig her.