Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Dette mener studentene om praksis

Hvorfor er praksis i høyere utdanning viktig? Det var ett av spørsmålene studentene Amalie Hefre Lie og Rune Tronstad svarte på under en oppstartskonferanse for prosjektet GeoPraksis.

Onsdag 3. november arrangerte Institutt for geovitenskap ved UiT, kick-off for prosjektet GeoPraksis. Der samarbeider de om praksis med geovitenskapsmiljøene ved universitetene i Oslo og Bergen. Prosjektet går ut på at studenter i geologifaget skal ut i praksis i arbeidslivet.  Vi var med for å dele våre erfaringer fra praksisopplegget i bachelorstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap.

Rune Tronstad og Amalie Hefre Lie er engasjerte studentassistenter i vårt prosjekt, Samarbeid om praksis i høyere utdanning. De holdt en reflektert presentasjon basert på sine erfaringer fra praksis.

Amalie og Rune innleder. Foto: Ingrid H. Lien
Suksessfaktorer for praksissamarbeid. Foto: Ingrid H. Lien

Som svar på spørsmålet om hvorfor praksis er viktig, la de vekt på at praksis knytter teori og arbeid sammen. Det gir en autentisk og relevant forsmak på arbeidslivet. Samtidig gir det studenter gyldne muligheter til å knytte nettverk og kontakter de kan ha nytte av i sin framtidige yrkeskarriere. Innlegget til Rune og Amalie bygget også på samtaler og tilbakemeldinger fra andre studenter og fra bedrifter om hva som kjennetegner gode praksisopplegg, og hvordan man bør jobbe for å forbedre og utvikle praksis videre.

Blant mange interessante aspekter, vektla Amalie og Rune forventningsavklaring som en kritisk faktor for å oppnå et godt praksisopplegg. Det innebærer tydelige avklaringer med informasjon om hva som skal være studentenes læringsutbytte etter endt praksis. Tett oppfølging fra praksiskoordinator er en annen faktor som må være på plass for at praksis kan være en vellykket læringsform, sett fra et studentståsted.

Engasjerte studenter med ferske praksiserfaringer er gull verdt!