Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Avslutningskonferanse 2024

Hvor: Tromsø, Scandic Ishavshotellet

Når: Onsdag 10. januar 2024, kl. 11:00-17:00 . Registrering og kaffe fra kl. 10:30 

Konferansier: Ragnhild Sandvoll, UiT/Result  

PROGRAM  

Tilgjengelige presentasjoner lagt ved som hyperlenke til PDF (åpnes i nytt vindu).
 

Kl. 11:00-12:30                       Hvorfor praksis i høyere utdanning?  

11:00-11:10.   Musikalsk innslag ved Blåsebaluba fra Musikkonservatoriet, UiT   

11:10-11:25.   Tre fortellinger om praksis fra studenter på Fiskeri- og havbruksvitenskap ved Cecilie Backer, Thea Løvaas Tennøy og Brage Bolstad-Andreassen

11:25-11:45.  Velkommen ved Bjørn-Petter Finstad, prosjektleder Sampraksis 

11:45-12:00.   Hilsen fra UiT ved Dag Rune Olsen, rektor 

12:00-12:30.  Et arbeidstakerperspektiv på praksis ved Arvid Ellingsen, LO. Praksis sett fra arbeidsgiverne ved Are Turmo, NHO. 


Kl. 12:30- 13:30        Lunsj   


Kl. 13:30-14:50                          Hvordan utvikle gode praksisopplegg?  

13:30-14:00.   Fire fortellinger om praksis fra bedrifter: Lerøy Aurora ved Vilde Gamst, Norfra ved Bjørg Helen Nøstvold, Norges Fiskarlag ved Jan Birger Jørgensen og SALT ved Audun Narvestad. 

14:00-14:20.  Universitetsbedriften – et opplæringsprogram ved Stein Kristiansen, LO, og Charlotte Lindquister, NHO   

14:20-14:40.   Praksis i ikke-profesjonsrettede utdanninger – hva sier forskningen? ved Monica Alterskjær Sundset, UiT/AMB  

14:40-14:50.  Studentassistentens rolle i prosjektet ved Maja Sandvik og Ann-Rita Dahl Thoresen, masterstudenter NFH


Kl. 14:50-15:10          Beinstrekk, kaffe og frukt  


Kl. 15:10-15:45                            Perspektiver på praksis i høyere utdanning  

15:10-15:20.    Musikalsk innslag ved Blåsebaluba fra Musikkonservatoriet, UiT  

15:20-15:30.   Hvilken plass skal praksis ha i høyere utdanning? ved Øystein Mathisen, stortingsrepresentant fra Nordland (Ap.), medl. av Utdannings- og forskningskomiteen

15:30-15:45.  Kvalitet i praksis - resultater fra NOKUTs utredning om praksis i høyere utdanning ved Stein Erik Lid, NOKUT


Kl. 15:45-16:00            Beinstrekk, kaffe og frukt  


Kl. 16:00- 16:45                          Veien videre for praksis i høyere utdanning  

Paneldebatt: (ledes av studentene Maja og Ann-Rita)  

  • Rolf Erik Forseth, studentparlamentet ved UiT 
  • Benedicte Nielsen, Avd. direktør Samfunnskontakt i Norges Råfisklag
  • Stein Kristiansen, LO  
  • Kathrine Tveiterås, prorektor UiT 

Kl. 16:45-17:00          Oppsummering av debatten ved Ragnhild Sandvoll og Bjørn-Petter Finstad  

Kl. 17:00                        Konferansen avsluttes, vel hjem!