Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg

Samarbeidspartnarar

Målet med dette sirkumpolare prosjektet er å utdjupe forholdet mellom arktisk motstandskraft og pandemien i arktiske samfunn og urfolkssamfunn. Hovudfokuset er på urfolk som bur i Arktis. Prosjektet blir gjennomført som eit samarbeid på tvers av alle dei arktiske landa. Den norske delen av prosjektet blir utført av Senter for samisk helseforskning (sjå Prosjektgruppe).


Várdobáiki samiske senter

NettSIDE: vardobaiki.no

Várdobáiki samiske senter dekker mange funksjonar innanfor språk, museum, helse, barnehagedrift og anna samisk kulturarbeid. Verksemdsområdet er i Sør-Troms og Nordre Nordland. Organisasjonen sit hovudformål er å vidareføre samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. I dette prosjektet bidrar dei med kvalitative intervju med brukarar av Várdobáiki samisk senter om korleis koronapandemien har påverka dagleglivet og tilliten til myndigheitene blant brukarane av senteret. 

Logoen til Várdobáiki samiske senter

Folkehelseinstituttet

Nettside: fhi.no

Folkehelseinstituttet (FHI) er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. I dette prosjektet bidrar dei med data frå ei undersøking om vaksineinformasjon og avgjerder.

Logoen til Folkehelseinstituttet

Internasjonal prosjektleiar

Sarah Cox
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs, Canada

Danmark/Grønland: Arctic Community Perspectives on COVID-19 in Greenland

Dr. Christina V.L. Larsen
PhD, Centret for folkesundhed i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet & Grønlands Center for Sundhedsforskning, Grønlands Universitet
Ingelise Olesen
Urfolksforskingskoordinator, Centret for folkesundhed i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet & Grønlands Center for Sundhedsforskning, Grønlands Universitet.

Sverige: Arctic Community Perspectives on COVID-19 and Public Health: A Case Study in Sweden/Sapmi

Dr. Jon Petter A. Stoor
PhD, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet
Dr. Miguel San Sebastián
PhD, Institutionen för epidemiologi och global häls & Várdduo - Centrum för samisk forskning, Umeå Universitet

USA: COVID-19 in the Circumpolar North Case Study

Dr. Katie Cueva
ScD, Center for Behavioral Health Research and Services, Institute of Social and Economic Research, University of Alaska Anchorage
Dr. Elizabeth Rink
PhD, Department of Health and Human Development, Montana State University

Canada: Arctic Community Perspectives on COVID-19 and Public Health: A Multi-Site Case Study

Dr. Josée Lavoie
PhD, Ongomiizwin Research, Faculty of Health Sciences, University of Manitoba
Dr. Gwen Healey Akearok
PhD, Qaujigiartiit Health Research Centre, Nunavut

Russland: The Yamal COVID-19 Case Study in Russia

Dr. Elena Gladun
PhD, Institute of State and Law, University of Tyumen
Dr. Larisa Zatseva
PhD, Institute of State and Law, University of Tyumen

Island: COVID-19 in Iceland

Dr. Lara Johansdottir
PhD, Environment and Natural Resources Graduate Programme, Faculty of Business Administration, University of Iceland
Dr. David Cook
PhD, Post-Doctoral Researcher, Environment and Natural Resources, Interdisciplinary Graduate Programme, University of Iceland

Finland: Covid-19 pandemic impacts in the northernmost municipalities in Finland

Dr. Arja Rautio
Thule Institute Research Centre, University of Oulu
Dr. Ulla Timlin
PhD, Post-doctoral Researcher, University of Oulu