RELÆXT teater

-utvikling av tilgjengelig teater for barn og unge med behov for tilrettelegging

Publikasjoner fra Cristin


 1. RELÆXT teater: Forskningsbasert utvikling av tilpassede forestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner. Forhåndsvisning av film fra Relæxt-prosjektet (Lecture)
 2. Gjør teater og kulturopplevelser tilgjengelige for alle (Interview)
 3. Veileder for RELÆXT-forestillinger og opplevelser (Brochure)
 4. RELÆXT på Hålogaland Teater: Kulturdeltakelse for bedre folkehelse (Academic lecture)
 5. Relaxed Performance: Promoting Creative Wellbeing for All (Academic lecture)
 6. Relæxt på Hålogaland teater (Academic lecture)
 7. RELÆXT teater (Lecture)
 8. RELÆXT teater på HT: Oppdrag mangfold og inkludering (Lecture)
 9. RELÆXT teater - forskning og forskningsresultater: Foredrag for Kulturdirektoratet (Academic lecture)
 10. RELÆXT teater: Erfaringer og foreløpige resultater fra forskning (Academic lecture)
 11. RELÆXT TEATER: En pilotstudie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/ funksjonsvariasjoner (Academic lecture)
 12. Oppdrag mangfold og inkludering: Relæxt teater (Academic lecture)
 13. Fra skam til glede: Sånn kan alle få magiske teateropplevelser (Feature article)
 14. Gjør teater tilgjengelig for flere (Interview)
 15. Kultur-Tromsø sammen om storsatsing: Vi er først i Norden med dette (Interview)
 16. Tromsø først i Norden med lansering av nytt, inkluderende kulturkonsept (Interview)
 17. Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere (Interview)
 18. RELÆKST TEATER: En studie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser ​ (Academic lecture)