RELÆXT teater

-utvikling av tilgjengelig teater for barn og unge med behov for tilrettelegging

Presentasjon fra Hedda-dagene

I denne presentasjonen fra Hedda-dagene 2023 kan du finne informasjon om RELÆXTprosjektet og forskningsbaserte råd for å etablere og vedlikeholde RELÆXTE kulturopplevelser. 

Se presentasjonen her (pdf)