RELÆXT teater

-utvikling av tilgjengelig teater for barn og unge med behov for tilrettelegging

Om oss

F.v professor Anita Salamonsen, professor Wenche Torrissen og instituttleder Per-Håkan Brøndbo. Foto: Frank Hansen/UiT

Prosjektleder for forsknings- og tjenestestøtteprosjektet RELÆXT teater: Utvikling av tilgjengelig teater for barn og unge med behov for tilrettelegging er Anita Salamonsen. Anita Salamonsen er professor i sosiologi ved RKBU Nord og forsker II ved Universitetet i Oslo, avdeling for tverrfaglig helsevitenskap. Intern samarbeidspartner fra RKBU Nord er Per Håkan Brøndbo, psykologspesialist og instituttleder/førsteamanuensis. Ekstern samarbeidspartner er Wenche Torrissen, professor i drama og teater ved Høgskulen i Volda/Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.