RELÆXT teater

-utvikling av tilgjengelig teater for barn og unge med behov for tilrettelegging

Veileder for Relæxte forestillinger og opplevelser

Veilederen er utarbeidet av Hålogaland Teater i samarbeid med RKBU Nord, Høgskulen i Volda og Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg, Nord universitet.

I denne guiden kan du som er interessert i RELÆXT-konseptet finne informasjon om hvordan Hålogaland teater tilrettelegger for RELÆXTe kulturopplevelser. RELÆXT er et resultat av en forskningsbasert prosjektutvikling der brukermedvirkning har vært helt sentralt.

Les veilederen her (pdf)