Offentlig demensomsorg

Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning

Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd gjennom midler fra «Gode og effektive helse- og omsorgstjenester» (HELSEVEL) (prosjektnummer 238146) i perioden 2015-2019.

Publisering fra prosjektet pågår fortsatt.

Hensikten med prosjektet er å:

  • skaffe kunnskap om lokale og individuelle forskjeller i bruk og ikke bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester
  • utforske praksis for å avdekke og forklare likheter og ulikheter mellom kommuner, etniske og sosiale grupper

Prosjektet er basert på data fra kommuner i nordre Nordland, Troms og Finnmark. 

"Offentlig demensomsorg" er knyttet til Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning nord og Senter for omsorgsforskning, nord ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT Norges arktiske universitet.

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til Bodil H. Blix bodil.hansen.blix@uit.no

 

 

I[Loading...]