Bilde av Blix, Bodil Hansen
Bilde av Blix, Bodil Hansen
Institutt for helse- og omsorgsfag bodil.hansen.blix@uit.no +4777660682 971 63 652 Tromsø MH2 L.11.347

Bodil Hansen Blix


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag

Fagansvarlig for Master i aldring og geriatrisk helsearbeid

Forskningsgruppeleder for Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning nord

Professor II Høgskulen på Vestlandet, Bergen


 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Indigenous Sami Family Caregivers’ Experiences With Accessing and Collaborating With Municipal Health and Care Services
  Global Qualitative Nursing Research 14. september 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Lena Yvonne Bjerkmo, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  Experiences of Being Significant Others to Older Adults with Frailty Living Alone in Rural Arctic Norway: A Qualitative Study
  Risk Mangement and Healthcare Policy 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Berit Støre Brinchmann, Siri Lyngmo, Sine Maria Herholdt-Lomholdt, Bodil Hansen Blix :
  Multiple perspectives and dialogue in understanding experiences of living with eating disorders: Two narratives—four unpackings
  Journal of Eating Disorders 2022 ARKIV / DOI
 • Kristin Synnøve Voie, Bodil Hansen Blix, Ann Karin Helgesen, Toril Agnete Larsen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Professional home care providers' conceptualisations of frailty in the context of home care: A focus group study
  International Journal of Older People Nursing 2022 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Gudmund Ågotnes :
  Aging successfully in the changing Norwegian welfare state: A policy analysis framed by critical gerontology
  The gerontologist 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Vera Caine, Pamela Steeves, Charlotte Berendonk, Bodil Hansen Blix, D. Jean Clandinin :
  Narrative care: Unpacking pandemic paradoxes
  Nursing Inquiry 19. september 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bodil Hansen Blix :
  Synet vårt på aldring må endres
  Bergens Tidende, Debattsider 21. januar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Det var den høsten aldringen fikk sine "15 minutes of fame"
  Tidsskriftet sykepleien 15. januar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Studio 2 P2: Har vi for store forventninger til myndighetene når det gjelder eldreomsorg?
  25. januar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mette Bøe Lyngstad :
  Nye og nødvendige fortellinger om demens
  Avisa Vårt land 25. januar 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Morgensending NRK Troms
  27. januar 2023
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Reagerer på utspill
  27. januar 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Helseforskere ut mot Kjerkol: Kan føre til større sosial ulikhet
  27. januar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Hvordan mener helse- og omsorgsministeren at vi skal planlegge for alderdommen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 25. januar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Når sosialdemokrater abdiserer
  Nordnorsk Debatt 01. februar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Analyser av narrativ, narrative analyser og narrative inquiry
  2022
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  22. februar 2022 FULLTEKST
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  03. mars 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Indigenous Sami family caregivers' experiences with accessing and collaborating with public care services in Norway
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Perspektiver på aldring, eldre medborgere og samfunn
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Demografisk utvikling og konsekvenser for eldreomsorg i årene som kommer
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester: Mellom rettigheter, standarder og skjønn
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  "Ways of telling": Narrativt verksted
  2022
 • Bodil Hansen Blix, Gudmund Ågotnes :
  "Suksessfull aldring" i en velferdsstat i endring
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Hva er forskjellen på Lady Gaga og norsk eldreomsorg?
  Tidsskriftet sykepleien 11. april 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Norsk eldreomsorg har mye å lære av Lady Gaga
  Bergens Tidende 17. april 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Erfaring er ikke noe man har, men noe man gjør
  Tidsskriftet sykepleien 15. april 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Alderdommen skal leves, ikke presteres
  Tidsskriftet sykepleien 01. august 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  The travelling and turns of being and becoming a narrative inquirer
  2022
 • Petter Hveem, Bodil Hansen Blix :
  Fremtidens uformelle omsorg overfor personer med demens
  22. mars 2022 FULLTEKST
 • Kaja Figenschou, Bodil Hansen Blix :
  Intervju P1+ Holm
  09. mars 2022 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen, Silje Naustvik, Bodil Hansen Blix :
  Sykepleierpodden episode 41: Sykepleie, sykepleiere og forskning
  12. april 2022 FULLTEKST
 • Marit Kirkevold, Bodil Hansen Blix :
  Kommunale helsetjenester er et forskningssultent felt
  Dagens medisin 10. oktober 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrativ omsorg - en praksis og et mellommenneskelig fenomen
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i åra som kjem
  2022
 • Bodil Hansen Blix, Eskil Skjeldal :
  Representasjon i forskning: hva er det, og kan vi ta det for gitt?
  10. januar 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Om kvalitativ metode i forskning: Intervju og fokusgrupper
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Politikere - lær av sykepleierne
  Tidsskriftet sykepleien 29. november 2022 FULLTEKST
 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Bodil Hansen Blix, Trine Strand Bergmo, Jill-Marit Moholt :
  Older high-utilization patients in Norwegian somatic hospitals - a national register-based study
  2022
 • Jill-Marit Moholt, Audhild Høyem, Bodil Hansen Blix, Cathrine Arntzen :
  Helsepersonells erfaringer med ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  "Må vi snakke om alt, da?" Samtale om aldring, fortelling, taushet og åpenhet med prost Trond Bakkevig og psykolog Anna Helle-Valle
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Et fakkeltog for dem som bare kan drømme om å møtes på halvveien
  iFinnmark 05. desember 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Stinne Glasdam, Frode F. Jacobsen :
  Introduksjon til spesialnummer om etnisk og kulturelt mangfold i helse- og omsorgstjenestene i kommunene
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Ann-Mari Andersen m.fl.:
  LUB 5 del 2: Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene
  2021 DATA
 • Bodil Hansen Blix :
  Forventninger til pårørendeomsorg og demografisk utvikling - hvordan går dette i hop?
  2021
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demographic development and the potential for informal care in Norway
  2021 OMTALE
 • Gudmund Ågotnes, Bodil Hansen Blix, Tamara Daly, Jacqueline Choiniere :
  “Mind the Gap”: Community Aged Care Services
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrative care with Indigenous older adults
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrativ omsorg - et mellommenneskelig fenomen og en praksis
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Overordnede rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester: Mellom skjønn, rettigheter og standarder
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   


  Forskningsinteresser

  Jeg er sykepleier og PhD, og jobber som professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Jeg er fagansvarlig for Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Jeg er leder for forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord. Forskningen min hører hjemme i skjæringspunktet mellom kritisk gerontologi, narrativ gerontologi og helsetjenesteforskning, og jeg har en særlig interesse for ulikhet i helse og helsetjenester. Jeg er interessert i eldre menneskers liv og helse, og har en særskilt interesse for eldre samer. Min metodekompetanse er først og fremst innen kvalitativ forskning generelt og narrativ forskning spesielt.

  Jeg er professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Der er jeg tilknyttet forskningsgruppen Forhandling om fortelling.

  Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for omsorgsforskning

  Redaksjonsmedlem i Journal of Aging Studies

  Medlem av arbeidsgruppen for den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

  Medlem av ph.d.-utvalget for Sygepleje og Sundhedsvidenskap ved Ilisimatusarfik, Grønlands universitet

  Fast spaltist i Tidsskriftet Sykepleien

  Du kan lese mer om ting jeg er opptatt av her og høre litt mer her

  MH2 L.11.347

  Klikk for større kart