Senter for omsorgsforskning, nord

Senter for omsorgsforskning (Sof), nord er et senter for fagspesifikk og flerfaglig forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling, og skal bidra til å styrke forskning, fagutvikling, og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Senteret ble opprettet i 2008 av Helse- og omsorgsdepartementet, og er ett av i alt fem regionale sentra for omsorgsforskning. Opprettelsen var en del av satsingen i tråd med Omsorgsplan 2015 der målet var å styrke forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til helse- og omsorgstjenesten.  

Sentrene danner et nasjonalt nettverk som koordineres av Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik. Sentrene arrangerer årlige samlinger, og nasjonal omsorgskonferanse hvert andre år.

 

Ansatte ved Senter for omsorgsforskning Nord:


SOF_nord.jpg
Siste nyheter

Fagnytt i nord 2 2018.png
Fagnytt i nord nr. 2 / 2018 Vi kan dessverre ikke gjøre noe med sommerværet, men vi kan glede oss over at et nytt nummer av Fagnytt i nord er klart.Her kan du blant annet lese om fagutviklingsprosjektet «E-læring – mer læring for alle» i Kvæfjord kommune, og Tromsø kommune som har ansatt sykehjemspsykolog.
Les nyhetssaken

Temahefte.jpg
Oppdatert utgave: Temahefte - Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre Temaheftet ble første gang publisert i 2015, og finnes nå i en ny oppdatert utgave.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

En uventet feil oppstod : Søk feilet:

Error rendering component