Velkommen til Senter for omsorgsforskning Nord

Senter for omsorgsforskning, nord

Senter for omsorgsforskning (Sof), nord er et senter for fagspesifikk og flerfaglig forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling, og skal bidra til å styrke forskning, fagutvikling, og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Senteret ble opprettet i 2008 av Helse- og omsorgsdepartementet, og er ett av i alt fem regionale sentra for omsorgsforskning. Opprettelsen var en del av satsingen i tråd med Omsorgsplan 2015 der målet var å styrke forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til helse- og omsorgstjenesten.  

Sentrene danner et nasjonalt nettverk som koordineres av Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik. Sentrene arrangerer årlige samlinger, og nasjonal omsorgskonferanse hvert andre år.

 

Ansatte ved Senter for omsorgsforskning Nord:


SOF_nord.jpg
Siste nyheter

Omsorgsbiblioteket.jpg
Nytt fra Omsorgsbiblioteket Emneredaktør/PhD Rita Sørly ved Senter for omsorgsforskning, nord har ferdigstilt en oppsummering av forskning og fagutvikling knyttet til delemnet Brukermedvirkning i demensomsorgen. Oppsummeringen er publisert på omsorgsbiblioteket.no 
Les nyhetssaken

Forside 2 2017.png
Fagnytt i nord 2 / 2017 Nytt nummer av nyhetsbladet er klart - akkurat i tide til å bli en del av sommerlektyren!
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Annet

 

Kontakt:
Daglig leder Anne Serine Fottland
Telefon: 77 64 57 18
e-post: anne.serine.fottland@uit.no

Faglig leder professor Torunn Hamran
Telefon: 77 64 48 58
e-post: torunn.hamran@uit.no

 

 

 

 


 

Skip to main content