Velkommen til Senter for omsorgsforskning Nord

Senter for omsorgsforskning, nord

Senter for omsorgsforskning (Sof), nord er et senter for fagspesifikk og flerfaglig forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling, og skal bidra til å styrke forskning, fagutvikling, og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Senteret ble opprettet i 2008 av Helse- og omsorgsdepartementet, og er ett av i alt fem regionale sentra for omsorgsforskning. Opprettelsen var en del av satsingen i tråd med Omsorgsplan 2015 der målet var å styrke forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til helse- og omsorgstjenesten.  

Sentrene danner et nasjonalt nettverk som koordineres av Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik. Sentrene arrangerer årlige samlinger, og nasjonal omsorgskonferanse hvert andre år.

 

Ansatte ved Senter for omsorgsforskning Nord:


SOF_nord.jpg
Siste nyheter

Omsorgsbiblioteket.jpg
Nytt fra Omsorgsbiblioteket En oppsummering av kunnskap knyttet til etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer ble lansert i mars. I tilknytning til denne har Omsorgsbiblioteket nå lansert en egen nettside Nevronett.no
Les nyhetssaken

SOF.jpg
Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene – Søknadsfrist: 1. mai 2018 Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og skal være et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved universiteter og høgskoler.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

 

Kontakt:                                                           Daglig leder Anne Serine Fottland           Telefon: 77 64 57 18
e-post: anne.serine.fottland@uit.no
Faglig leder førsteaman. Cathrine Arntzen
Telefon: 77 64 48 62
e-post: cathrine.arntzen@uit.no 

 

 

 

 


 

Skip to main content