NettOpp

en app som kan hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett

Foto: Richard Bailey

Personvern

NettOpp samler ikke inn personlig informasjon eller sensitiv informasjon om brukeren av appen. Appen behøver ikke tilgang til GPS, kamera, kontaktliste eller annet. NettOpp er utviklet ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved UiT Norges arktiske universitet.

Data som innhentes ved nedlasting av appen:

  • Hvilken type enhet appen er installert på (mobil eller nettbrett)
  • Hvilken mobil og modell du har (f.eks. Samsung Galaxy S10)
  • Operativsystem (Android/iOS)
  • Android Advertising ID og Advertising ID for iOS
  • Hvilket land enheten brukes i

NettOpp vil sende innhentet data som beskrevet ovenfor til Google Play Services, Firebase Analytics, Firebase Crashlytics. UiT og databehandler har tilgang til de innsamlede dataene, men data kan ikke knyttes til individuelle brukere av appen, hverken med IP-adresse, brukerkonto eller annet.

UiT og databehandler benyttes på grunn av det følgende:

  • For å legge til rette for appen
  • For å distribuere appen
  • For å yte app-relaterte tjenester
  • For å hjelpe å analysere hvordan appen brukes

UiT og databehandler er imidlertid forpliktet til ikke å offentliggjøre eller bruke informasjonen til andre formål.

Link til tredjeparts tjenester sin personvern som brukes i appen:

Når du bruker appen, og i tilfelle det skulle oppstå en feil/krasj i appen, så samles data og informasjon (via tredjepartsproduktene) på telefonen din som heter loggdata. Loggdata kan inneholde informasjon som enhetsmodell og produsent, operativsystemversjon, konfigurasjon av appen når du bruker appen, tidspunkt og dato når feilen/krasjen oppstod, og annen statistikk.