NettOpp

en app som kan hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett

Foto: Richard Bailey

NettOpp -en mobilapplikasjon som kan hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett.

NettOpp er en mobilapplikasjonen som har som mål å:

  • øke kunnskap om hvordan barn og ungdom håndterer negative hendelser på nett
  • øke hjelpesøkende atferd og mestringsstrategier for barn og ungdom
  • redusere psykiske plager relatert til negative hendelser på nett
  • redusere negative hendelser på nett og nettmobbing
  • øke selvtillit og søvnkvalitet

Etter NettOppstudien vil mobilappen NettOpp bli gratis tilgjengelig for alle.