NettOpp

en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd negative hendelser på nett.

Foto: Richard Bailey

NettOpp er en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd nettmobbing eller negative hendelser på nett.

Om NettOpp

Mobilapplikasjonen har som målsetning å øke kunnskap om nettmobbing, øke hjelpesøkende atferd og mestringsstrategier for nettmobbing, redusere psykiske plager relatert til nettmobbingen, redusere nettmobbing, øke selvtillit og søvnkvalitet i målgruppen.

Etter studien vil NettOpp leveres gratis gjennom en mobilapplikasjon som kan lastes ned til Android og iOS og kan derfor benyttes på samtlige mobiltelefoner. Informasjon vil bli vist i appen gjennom tekst, lydopptak og korte animasjonsfilmer.

Informasjonsfilm om NettOpp. Husk lyd.

Presentasjon NettOpp

Personvernerklæring NettOpp

Les den digitale NettOpp flyeren

NettOpp er en del av forskningsprosjektet UngRisk.

Bakgrunn
Ungdommer bruker mye tid på nettet og mobil. Nettmobbing påvirker mange barn og unge. Den årlige elevundersøkelsen viser at 2 % i 2019 utsettes for nettmobbing (Wendelborg, 2020). Nettmobbing er når en blir utsatt for gjentatte negative hendelser over tid på nett eller mobil. Negative enkelthendelser forekommer enda hyppigere og det er flere unge som har erfart dette. Nettmobbing og negative hendelser på nett kan være alt fra passivt å ignorere eller ekskludere noen fra en lukket gruppe eller arrangementer til mer aktive handlinger hvor intensjonen er å skade eller true noen på nett.

Vedlegg: «Å bli utsatt for mobbing», «Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing» og «Mobbing og arbeidsro i skolen 2019/2020»

Konsekvenser av nettmobbing
Konsekvensene av å bli utsatt for mobbing og nettmobbing er alvorlige. En metaanalyse fant at mobbing, både tradisjonelt og på nett, har en sammenheng med psykiske helseproblemer som depresjon eller angst og generelt dårligere helse (Moore et al., 2017). Videre ser man en sammenheng mellom mobbing og psykosomatiske helseplager som magesmerter, søvnproblemer og hodepine, samt sosial funksjon, inkludert sosial isolasjon, ensomhet og lav selvtillit.

#DeleteCyberbullying er finansiert av EU-Daphne program, COFACE Families Europe og dets partnere som målsetter å øke oppmerksomheten rundt nettmobbing og hva som kan gjøres for å forebygge og håndtere det. Denne filmen er en del av en europeisk kampanje mot nettmobbing.