NettOpp

en app som kan hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett

Foto: Richard Bailey

NettOpp - en app som kan hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett

Last ned fra Google Play

Last ned fra App Store

Informasjonspakker

Vi har utarbeidet to materialpakker som kan brukes når NettOpp skal presenteres. 

Presentasjon for ungdom

Presentasjon for voksne

Digital plakat til informasjonsskjermer

NettOpp  har som mål å:

  • øke barn og ungdoms kunnskap om hvordan de kan håndtere negative hendelser på nett
  • øke hjelpesøkende atferd og mestringsstrategier for barn og ungdom
  • redusere psykiske plager relatert til negative hendelser på nett
  • redusere negative hendelser på nett og nettmobbing
  • øke selvtillit og søvnkvalitet

[Loading...]