NettOpp

en app som kan hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett

Foto: Richard Bailey

NettOpp-studien

I løpet av våren 2022 deltok totalt 709 elever, fordelt på 28 skoler, 16 kommuner og 9 fylker i NettOpp-studien. 

Alle deltakerne i studien har bidratt til at vi kan evaluere hvordan effekt NettOpp har på ulike helsemål. 
Vi takker til alle skoler som har deltatt i studien, en særlig takk rettes til alle elever som har deltatt. 

Protokollartikkel: Kaiser, S., Martinussen, M., Adolfsen, F., Breivik, K., & Kyrrestad, H. (2021). An App-Based Intervention for Adolescents Exposed to Cyberbullying in Norway: Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols. Doi: 10.2196/31789

Brukerundersøkelse: Høgsdal, H., Kaiser, S., & Kyrrestad, H. (2023). Adolescents’ assessment of two mental health–promoting mobile apps: results of two user surveys. JMIR Formative Research. Doi: 10.2196/40773