NettOpp

en app som kan hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett

Foto: Richard Bailey

Om NettOpp

NettOpp har som målsetning å øke kunnskap om å håndtere negative hendelser på nett, øke hjelpesøkende atferd og mestringsstrategier for negative hendelser på nett, redusere psykiske plager relatert til negative hendelser på nett, redusere negative hendelser på nett og nettmobbing, øke selvtillit og søvnkvalitet.

NettOpp er delt i to moduler: en psykoedukasjonsmodul og en ressursmodul. Psykoedukasjons-modulen inneholder informasjon om hva nettmobbing er (fakta om nettmobbing, mulige konsekvenser av nettmobbing), råd og tips hva kan ungdom gjøre når de opplever nettmobbing, hvordan de kan si i fra og hvor de kan be om hjelp, samt lære om normale reaksjoner og følelser som de kan erfare ved nettmobbing. Lover & regler relatert til nettmobbing formidles gjennom en quiz. Ressursmodulen består av selvhjelpsøvelser som å kontrollere pust, avspennings-øvelser, søvnøvelser, en tankeryddingsøvelse relatert til negative hendelser på nett, samt en selvtillits-boost via hyggelige meldinger.

Forebyggende effekt

Dersom ungdom er bedre rustet til å håndtere negative hendelser på nett kan det ha en forebyggende effekt både for deres psykiske helse og for å gjøre de i stand til å kunne identifisere og stoppe fremtidige episoder. Ressursmodulen i NettOpp fremmer mestring for den enkelte ungdom når det gjelder å håndtere stress knyttet til negative hendelser på nett. Ungdom som er utsatt for negative hendelser på nett kan få søvnforstyrrelser og plages med å sove da de kverner på tanker. NettOpp gir ungdom tips og råd om god søvnhygiene og foreslår noen øvelser de kan gjøre for å falle raskere i søvn (Kaiser et al., 2021).

Brukermedvirkning

Innholdet i appen er basert på brukermedvirkning. Ungdom har vært involvert i prosjektet fra utviklingen av innholdet til evaluering. Dette har vært svært nyttig for utvikling av NettOpp både i forhold til innhold, design og terminologi. I tillegg har relevante tjenester vært involvert i en utvidet referansegruppe bestående av mobbeombud, sosiallærere, helsesykepleiere fra skoler og helsestasjon for ungdom og psykologer fra BUP og kommunens lavterskelteam.

Forskning

Innholdet i appen er også basert på forskning. For eksempel har NettOpp en tankeryddingsøvelse som er basert på kognitiv atferdsterapi (Ariso & Reyero, 2014). Råd og tips for bedre søvn er utarbeidet i samarbeid med søvnforskere fra Barn i Bergen studien (Hysing et al., 2018). I tillegg er puste- og avspenningsøvelser anerkjente teknikker for å redusere stress. 

Det er også gjennomført en større, nasjonal effektstudie der vi har undersøkt hvorvidt NettOpp oppnår sine målsetninger. Les mer om NettOpp-studien.

Registreringsbevis for varemerke