NettOpp

en app som kan hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett

Foto: Richard Bailey

Bakgrunn

Barn og ungdom bruker mye tid på nettet og mobilen. Rundt 30 % av barn og unge i Norge opplever at noen har skrevet en stygg kommentar til dem på nett, spill eller i sosiale medier. I tillegg rapporterer 25 % at noen har vært slemme med dem eller utestengt dem på nett, mobil eller spill (Mediestilsynet, 2020).

Den årlige elevundersøkelsen viser at 2 % i 2019 ble utsatt for nettmobbing, som er når en person blir utsatt for gjentatte negative hendelser over tid på nett eller mobil. (Wendelborg, 2020). Negative enkelthendelser forekommer enda hyppigere, og det er flere unge som har erfart dette. Nettmobbing og negative hendelser på nett kan være alt fra passivt å ignorere eller ekskludere noen fra en lukket gruppe eller arrangementer, til mer aktive handlinger hvor intensjonen er å skade eller true noen på nett.

Konsekvenser av nettmobbing
Konsekvensene av å bli utsatt for negative hendelser på nett og nettmobbing er alvorlige. En metaanalyse fant at mobbing, både tradisjonelt og på nett, har en sammenheng med psykiske helseproblemer som depresjon eller angst og generelt dårligere helse (Moore et al., 2017). Videre ser man en sammenheng mellom mobbing og psykosomatiske helseplager som magesmerter, søvnproblemer og hodepine, samt sosial funksjon, inkludert sosial isolasjon, ensomhet og lav selvtillit.

Denne filmen er en del av en europeisk kampanje mot nettmobbing:

#DeleteCyberbullying er finansiert av EU-Daphne program, COFACE Families Europe og dets partnere som målsetter å øke oppmerksomheten rundt nettmobbing og hva som kan gjøres for å forebygge og håndtere det.

Du kan lese mer her

Å bli utsatt for mobbing

Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Mobbing og arbeidsro i skolen 2019/2020