Forprosjekt- Intranett


Vi vet at intranett brukes svært forskjellig av enhetene ved UiT. Seksjon for kommunikasjon (KOM) vil i 2021 gjennomføre et forprosjekt for å se på bruk og behov i forhold til intranett. Målet med prosjektet er å kunne lansere et brukerfokusert intranett i 2021-23.

Prosjektet er delt i fem faser og mer om disse kan du se under menypunktet Tidsplan 2021.

Siste blogginnlegg

Spørsmål eller innspill kan sendes til Kanalforvaltning (KOM) i TOPdesk.

[Loading...]