Velkommen til intranett bloggen

Her vil vi forsøke å holde dere oppdatert om intranettprosjektet.

Bloggen vil bli brukt som et redskap for å forklare det som vil skje i de forskjellige fasene i prosjektet.