Om bruken av intranett ved UiT - eller; bruker vi intranett ved UiT?

Vi hadde jo noen ideer da vi begynte å tenke på ett nytt intranett for UiT, om hvem og hvordan som brukte det nåværende intranettet og på hvilken måte. Men alt man tror bør man jo søke å finne ut  om er sant eller ikke. Så vi laget en spørreundersøkelse. Og la den ut på intranett! 

Så kan man kanskje si at det å legge en spørreundersøkelse om intranett ut på intranett, er litt selvmotsigende – de man helst ville ha svar fra, befant seg kanskje nettopp ikke på intranett? Men ett sted måtte vi jo starte. Og det gikk ikke så altfor gærent  - 227 ansatte svarte. Du kan lese oppsummeringen her.  

Kanskje høres det sjølgodt ut (for å si det på godt nordnorsk), men det viste seg at det meste vi trodde var riktig – faglige bruker i liten grad intranett, de som bruker det har laga sin egen lille verktøykasse der, og kunngøringer er viktige! Selvsagt finner de også brukerstøttedokumenter og rutinebeskrivelser der, men ingen nevner det sosiale aspektet (eller skal kanskje ikke intranett være så sosialt som vi en gang trodde?). 

Vi jobber på og vil oppdatere dere med et nytt flott og feiende innlegg ved neste korsvei!