God score på Studiebarometeret

I slutten av forrige uke ble resultatene fra Studiebarometeret 2022 offentliggjort, og geologistudiet ved UiT kommer veldig positivt ut i undersøkelsen.

Studenter i arbeid
Studenter i arbeid Foto: Knut Jenssen
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 23.02.23 11:05 Oppdatert: 23.02.23 11:18
Naturvitenskap Om UiT Studentliv / Studier

Studiebarometeret utføres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og har vært gjennomført årlig siden 2013. Formålet er både å gi informasjon om studiekvalitet til studiesøkere, samt kunne brukes av institusjonene i kvalitetsarbeidet.  Det er studenter på andre og femte år hos alle norske universiteter og høyskoler som svarer på undersøkelsen, og omfatter rundt 1900 studieprogrammer. I 2022 ble også tredjeårsstudenter for 13 institusjoner inkludert, dette for å undersøke endringer i målgruppe fra andre til tredjeårsstudenter som anbefalt i evalueringen av Studiebarometeret.
Studentene ranger de ulike delene i undersøkelsen med score fra 1 til 5, der 5 er best.

Institutt for geovitenskap er glad for å se at vi scorer svært bra på Studiebarometeret 2022, spesielt på bachelornivå. På deler som undervisning, tilbakemeldinger, engasjement og helhetsvurdering ligger Geologi – bachelor omtrent på nivå med gjennomsnittet for geofag i Norge, litt pluss/minus.
Mens på delene læringsmiljø (4,3 mot landsgjennomsnitt 4,1) og tilknytning til arbeidslivet (3,0 mot landsgjennomsnitt 2,7) er vi altså høyere rangert.

Det kan være lett å forklare årsaker til den høyere rangeringen på disse to delene: ved semesterstart høsten 2022 flyttet Institutt for geovitenskap endelig tilbake til Naturfagbygget etter to års renovering. Selv med gradvis flytting av undervisningen utover høsten, fikk studentene oppleve nye undervisningsfasiliteter med muligheter for studentaktiv læring, ny AV-teknologi, nye undervisningslaber, kollokvierom og nye luftige og lyse pausearealer. Både ansatte og studenter har uttrykt glede over bygget, og studentene sitter gjerne i grupper utover kveldene og arbeider.

Det positive resultatet for tilknytning til arbeidslivet kan mye forklares i prosjektet Geopraksis og tilhørende emne GEO-2013, der drøyt 25 bedrifter i et bredt spekter innen geofaget er samarbeidspartnere og tilbyr praksisplasser for studentene.  Også på masternivå scorer IG høyere enn landsgjennomsnittet (3,0 mot 2,9), noe som kan ha sin forklaring både i mange masterprosjekter i samarbeid med eksterne partnere, og undervisning innen ressurser og geofarer med kompetanse fra industri og eksterne forskningsinstitusjoner som eksempelvis NGI.

Se resultatene i Studiebarometeret for Geologi – bachelor og Geosciences – master målt opp mot gjennomsnittet av alle geofag i landet.
For trender generelt og på nasjonalt nivå, se NOKUT sin pressemelding.

Lyse og åpne pausearealer i det renoverte Naturfagbygget. Foto: Kai Mortensen
Undervisningsrom Vulkanen på Naturfagbygget innbyr til studentaktiv læring med moderne utstyr. Foto: Kai Mortensen
Kortnytt fra Institutt for geovitenskap, Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler