Foto: Mostphotos

Bedre tjenester for barn av foreldre med psykisk sykdom – en evaluering av Barneperspektivsamtalen+


Helsepersonell skal bidra til å ivareta barn som er pårørende av foreldre som er psykisk syke eller rusbrukere. Forskningsprosjektet skal sammenligne effekten av vanlig praksis i voksenpsykiatrien med et systematisert tiltak som heter Barneperspektivsamtalen+.

Både helsepersonell, foreldre og barn deltar i studien. Målet er å få kunnskap om hva som er best praksis for familier når en forelder får behandling.

Les mer om forskningen i fanene over eller gå videre her. I fanene over finner du informasjon om prosjektet tilpassert avdelingsledere eller helsepersonell. Du vil også finne alt av opplæringsmateriell du vil trenge når avdelingen skal få opplæring i tiltaket


Dette prosjektet er en del av Barn som pårørende prosjektet ved RKBU Nord - Les mer om RKBU Nord innsats rettet mot Barn som pårørende her. Barneperspektivsamtlen+ er oversatt til andre språk og det forskes også på effekten av tiltaket internasjonalt. 


Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam (SDAM_FOR462158). RKBU Nord samarbeider i dette prosjektet med Voksne for Barn. 

Prosjektperioden er fra 2024 - 2026. Publisering av forskningsfunn vil fortsette etter prosjektperioden.

                            

Ved spørsmål ta kontakt med:

RKBU Nord

Kjersti Bergum Kristensen

Kjersti.b.kristensen@uit.no

77645860

 

Voksne for Barn

Karin Källsmyr

Karin.kallsmyr@vfb.no

911 41 685

[Loading...]