Back 2 School

Foto: GABBY BALDROCCO

Problematisk skolefravær er en stor utfordring for mange unge, deres foreldre, skoler og hjelpetjenester. Konsekvensene av langvarig fravær er store og kan føre til problemer med å følge med på både det faglige og det sosiale. På lang sikt kan barn med høyt fravær få problemer med å komme seg i jobb og risikere å utvikle psykiske vansker. Erfaring og forskning tyder på at intervensjoner må foregå på ulike arenaer for å ha effekt. Gjennom fokus på barnet, familien og skolen er formålet med Back 2 School (B2S) å hjelpe den unge i gang på skolen og å øke trivsel med å gå på skolen.

B2S er et integrert og omfattende hjelpetiltak for barn og ungdom med problematisk skolefravær som bygger på forskningsbaserte metoder. Programmet er utviklet av Mikael Thastum og medarbeidere ved Universitetet i Aarhus, og er prøvd ut der i en større studie.  For informasjon om den danske studien vedrørende B2S kan dere lese på programmets nettsider. Erfaringene fra Danmark viser at B2S er et nyttig hjelpetilbud til en stor andel av barn som strever med høyt skolefravær, noe som kan øke mulighetene for den enkelte til å fullføre utdanning.

[Loading...]