Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Studentorganisasjoner

Studentprestene samarbeider med, og skaper felles rammer for en rekke kristne studentorganisasjoner i Tromsø. De har sitt eget arbeid på campus og i byen, og har ulike ståsted i det kirkepolitiske landskap. Ved semesterstart samarbeider vi om info til nye studenter og åpningsarrangement på DRIV og i Domkirka.

 

KRIMS - Tromsø

KRIMS Tromsø er en studentorganisasjon av og for troende medisin- og tannlegestudenter.
KRIMS Tromsø sin Facebook-side   krimstromso@gmail.com 

 

Student-Laget (NKSS)

Tromsø kristne studentlag (Troks) møtes hver mandag kl. 16:15 i teorifagskantina, først til middag og så en samling i stille rom der vi blir kjent med hverandre og Jesus.
https://nkss.no/   
Fb: tromsostudentlag
Kontakt: Jarl Roar Simonsen,  47954300,

Kristent studentfellesskap 

En del av Kristent Fellesskap (fb) Tromsø
Bønn / samling i Stille Rom - Teoribygget 
Contact: Yakubu P. Abudu, +47 96957651
yakubu.p.abudu@uit.no

KRIK  (Kristen idrettskontakt)

StudentKRIK Tromsø (for studenter og unge voksne) har treninger
hver mandag og tirsdag kl. 20:00 i gymsalen på Kongsbakken VGS
stud.krik@gmail.com  
http://krik.no/   Fb: studentkriktromso

Subdue The Nations campus ministry

We welcome all to our ministry, come lets learn
and experience the love of God
STN Koordinator: Thomas Kolle, 47289344, koletom@yahoo.co.uk 


Student-Forbundet (NKS)

Vi ønsker å være et fristed for ulike meninger og livssyn.
Et kristent fellesskap der troen kan få vekstvilkår.
http://www.tromso.forbundet.no eller  www.forbundet.no
Kontakt: tromsostyret@forbundet.no  


Adventistenes Studentforening

Alle inviteres til variert program flere dager i uka.
Se hva som skjer på facebook:
http://www.facebook.com/ASTromso
Leder:  Anneli Campbell, 90921018, sannelig@gmail.com
Ukentlige mail fra: astungdomslag@gmail.com
   


Tromsø International Church 

Tromsø International Church is a community for people living and studying in Tromsø. Our goal is to gather people from all over the world for common services and invite to smaller groups where we can meet in faith, in prayer and for good conversations. English is the language of communication in our services and other gatherings.

Contact: Jill Kjølaas 954 54 337 , Kirkegata 7 - Tromsø, Norway
jill.saterbo@kirken.tromso.no
@tromsointernationalchurch

 

Overcomers Chapel International Church

Is a Christian organisation for students and employees - at UiT-campus.
We invite you to worship God With us in Our Overcomers christian fellowship.
http://overcomerschapel.org/Contact in Tromsø: pastor Alfred Igga-Nyonteh, 97356023
Mail: hetnoy@gmail.com

 

 


Sist endret: 23.09.2022 14.18