Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Studentpresttjenesten i Narvik

Gjerne ta kontakt med oss.

Vi har hovedkontor i Tromsø, men tar oss gjerne en tur til Narvik iblant.

Franziska Förster, studentprest ved UiT

franziska.forster@uit.no; mobil: 41199797

 

Henvendelser kan også gjøres til prost i Ofoten, Jan Egil Ingebretsen +47 95930114

Bildet: Kalle Punsvik.


Sist endret: 25.01.2024 13.45

VELKOMMEN TIL Å SLÅ AV EN PRAT!