Ansatte med arbeidsområde Kontinuerlig forbedring

Tjeldnes, Svein Are

Prosjektleder for forbedringsprosessene
Seksjon for personal og organisasjon

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Lindrupsen, Frank

Seniorrådgiver (permisjon)
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Høydal, Anne

Personal (HR), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak