Strategiske endringsprosesser ved UiT

Universitetsstyret har, med utgangspunkt i «Drivkraft i nord», strategi frem til 2020, besluttet iverksetting av flere strategiske endringsprosesser. Prosessene skal alle bidra til å forenkle, fornye og forbedre UiT Norges arktiske universitet.