Eriksen, Helen Kathrine

Seniorrådgiver, samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget
+4777645922

Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Korsnes, Lena

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Harstad
+4777058269