Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Naturressursforvaltning


Fedreheim, Gunn Elin

1352 Postdoktor
Barentsinstituttet
Campus Harstad
+4777058268
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

  • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
  • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
  • Flernivåstyring


Empirisk er jeg interessert i naturressursforvaltning, og da særlig bruk og forvaltning av verneområder og vannressurser. Jeg er studert hvordan ulike befolkningsgrupper deltar i samfunnet og i politikkutformingen: personer med funksjonsnedsettelser, personer med samisk bakgrunn, personer med bruksinteresser i verneområder med mer.