Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Mikalsen, Paula Ryggvik

Stipendiat nordisk litteratur
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Eventyr og folklore

Fantasy litteratur

Gotisk litteratur

Patografi

Medical humanities

Narratologi

Kjønnsforskning


Auklend, Morten

Førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen
Institutt for språk og kultur