Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Engelsk språk


Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Skillingstad, Torhild

Studiekonsulent for nordisk, russisk, russlandsstudier og tysk
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Fredsstudier, litteratur, historie, Kina-studier, Taiwan, minneteori, kulturelt minne, språk (kinesisk, taiwansk, thai, engelsk), akademisk skriving