Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Strand, Bror-Magnus S.

Stipendiat i allmenn språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Språkleg variasjon, språktileigning, barnespråk, literacy, leseferdighet, leseopplæring, morfologi, prosodi, fonetikk, infinitivskonstruksjonar


Auklend, Morten

Førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen
Institutt for språk og kultur