Finn en ansatt ved UiT












Hansen, Tommy

Webdesign, Grafisk design, foto, video


Håkstad, Terje

Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Arbeidsområder:
Bibliotek / Sosiale medier



Johansen, Leila Iren

Koordinator for Natur- og helsebiblioteket








Sømhovd, Astrid

Koordinator for Kultur- og samfunnsfagbiblioteket