Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosiale medier


Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Karlsen, Mariann Schjølberg

Kommunikasjonsrådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
MH L 10.104
+4777645873

Hansen, Tommy

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Loe, Lene Therese Evensen

Førstekonsulent
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Brøndbo, Stig

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Moe, Trude Haugseth

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for kommunikasjon

Håkstad, Terje

Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Sosiale medier

Nordström, Linnea

Faggruppeleder for formidling
Natur- og helsefagbiblioteket

Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester