Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde TP


Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Lindberg, Evy

Seniorkonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Kotavuopio, Elsa

Informasjonskonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Rist, Therese

Studiekonsulent
Senter for hav og Arktis
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644602

Nicolaysen, Marie Berger

Permisjon juni 2021-april 2022 //Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisningsteamet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Overvik, Martin

1408 Førstekonsulent
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Aune, Janne

Rådgiver
Institutt for samfunnsvitenskap

Fritzvold, Gunnar

Seniorrådgiver, Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Mellomveien
+4777644396

Eide, Ola Lund

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak