Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Lindberg, Evy

Førstekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Kotavuopio, Elsa

Informasjonskonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Rist, Therese

Studiekonsulent
Institutt for klinisk medisin
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644602

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Torsteinsen, Bjørn

Studiekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252A
+4777058129

Aune, Janne

Rådgiver
Enhet for legeutdanning

Fritzvold, Gunnar

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Eide, Ola Lund

Førstekonsulent
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak