Finn en ansatt ved UiT
Andersen, Janne Marlen

Studieadministrasjonen
Arbeidsområder:
StudieveiledningAu, Judy Yu Ying

rådgiver (bachelor i Paramedisin og master i telemedisin og e-helse)
Arbeidsområder:
Studieveiledning
Bergmann, Lovisa

Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, spansk, Ph.d.-emner og norsk som fremmedspråkBrøgger, Marianne

Undervisningsplanlegging 6. året medisin
Arbeidsområder:
Studieveiledning
Bårdsen, Sissel

Førstekonsulent
Arbeidsområder:
Studieveiledning


Eiterjord, Øyvind

Rådgiver femte og sjette studieår Bodø
Arbeidsområder:
StudieveiledningHustad, Lena

Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master


Hægdahl, Irene

Fellestjeneste for eksamen
Arbeidsområder:
Studieveiledning


Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Karlsen, Monica

Rådgiver for ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet
Arbeidsområder:
StudieveiledningLobben, Vegard

Førstekonsulent
Arbeidsområder:
StudieveiledningLunde, Vibeke

Rådgiver
Arbeidsområder:
Studieveiledning
Ottem, Jørn

Rådgiver for etter- og videreutdanning
Roll, Tom Edvard

Studiekonsulent
Arbeidsområder:
StudieveiledningRøreng, Anita

Studiekonsulent for 5. studieår medisin
Arbeidsområder:
StudieveiledningSandanger, Line Nilsen

Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)


Sollid, Brynjar Labugt

Rådgiver for grunnskolelærerutdanningene, Tromsø
Strige, Christina

Praksiskoordinator/Studiekonsulent profesjonsstudiet
Arbeidsområder:
StudieveiledningValnes, Trygve

Studieadministrasjon
Arbeidsområder:
Studieveiledning