Finn en ansatt ved UiTAndersen, Anine Therese

Studiekonsulent
Arbeidsområder:
StudieveiledningAndersen, Janne Marlen

Studieadministrasjonen
Arbeidsområder:
StudieveiledningAu, Judy Yu Ying

rådgiver (bachelor i Paramedisin og master i telemedisin og e-helse)
Arbeidsområder:
Studieveiledning

Brøgger, Marianne

Undervisningsplanlegging 6. året medisin
Arbeidsområder:
Studieveiledning
Bårdsen, Sissel

Førstekonsulent
Arbeidsområder:
Studieveiledning


Eiterjord, Øyvind

Rådgiver femte og sjette studieår Bodø
Arbeidsområder:
Studieveiledning


Hansen, Marina Trogen

Ledelse institutt administrasjon
Arbeidsområder:
Studieveiledning

Hustad, Lena

Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master


Hægdahl, Irene

Fellestjeneste for eksamen
Arbeidsområder:
Studieveiledning
Isaksen, Liv-Jorith

Seniorkonsulent/praksiskoordinator
Arbeidsområder:
StudieveiledningJakobsen, Maria

Førstekonsulent
Arbeidsområder:
Studieveiledning
Karlsen, Monica

Rådgiver for ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet
Arbeidsområder:
StudieveiledningLobben, Vegard

Førstekonsulent
Arbeidsområder:
StudieveiledningLunde, Vibeke

Rådgiver
Arbeidsområder:
Studieveiledning
Mercer, Irene

Konsulent
Arbeidsområder:
Studieveiledning
Mørkved, Anne-Grethe

Førstekonsulent/studiekonsulent
Arbeidsområder:
Studieveiledning

Nilsen, Connie Villemo

Tromsøundersøkelsen
Arbeidsområder:
Studieveiledning
Roll, Tom Edvard

Studiekonsulent
Arbeidsområder:
StudieveiledningRøreng, Anita

Studiekonsulent for 5. studieår medisin
Arbeidsområder:
StudieveiledningSandanger, Line Nilsen

Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Strige, Christina

Praksiskoordinator/Studiekonsulent profesjonsstudiet
Arbeidsområder:
StudieveiledningValnes, Trygve

Studieadministrasjon
Arbeidsområder:
Studieveiledning