Finn en ansatt ved UiT



Andersen, Anine Therese

Studiekonsulent
Arbeidsområder:
Studieveiledning



Andersen, Janne Marlen

Studieadministrasjonen
Arbeidsområder:
Studieveiledning



Au, Judy Yu Ying

rådgiver (bachelor i Paramedisin og master i telemedisin og e-helse)
Arbeidsområder:
Studieveiledning



Bensnes, Inger Anna

Praksiskoordinator
Arbeidsområder:
Studieveiledning




Bårdsen, Sissel

Førstekonsulent
Arbeidsområder:
Studieveiledning






Eiterjord, Øyvind

Rådgiver femte og sjette studieår Bodø
Arbeidsområder:
Studieveiledning






Hansen, Marina Trogen

Ledelse institutt administrasjon
Arbeidsområder:
Studieveiledning





Hustad, Lena

Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master


Hægdahl, Irene

Fellestjeneste for eksamen
Arbeidsområder:
Studieveiledning




Isaksen, Liv-Jorith

Seniorkonsulent/praksiskoordinator
Arbeidsområder:
Studieveiledning



Jakobsen, Maria

Studiekonsulent
Arbeidsområder:
Studieveiledning





Johansen, Nina Borch

Studiekonsulent Grunnskolelærer 5.-10. trinn/1.-7. trinn




Karlsen, Monica

Rådgiver for ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet
Arbeidsområder:
Studieveiledning







Lobben, Vegard

Førstekonsulent
Arbeidsområder:
Studieveiledning



Lunde, Vibeke

Rådgiver
Arbeidsområder:
Studieveiledning




Mercer, Irene

Kommunikasjonsrådgiver / Arrangementansvarlig
Arbeidsområder:
Studieveiledning




Mørkved, Anne-Grethe

Førstekonsulent/studiekonsulent
Arbeidsområder:
Studieveiledning





Nilsen, Connie Villemo

Tromsøundersøkelsen
Arbeidsområder:
Studieveiledning







Roll, Tom Edvard

Studiekonsulent
Arbeidsområder:
Studieveiledning



Røreng, Anita

Studiekonsulent for 5. studieår medisin
Arbeidsområder:
Studieveiledning



Sandanger, Line Nilsen

Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)


Sollid, Brynjar

Studiekonsulent master ped, spesped, logopedi, utdanningsledelse og kultur og profesjon



Strige, Christina

Praksiskoordinator/Studiekonsulent profesjonsstudiet
Arbeidsområder:
Studieveiledning



Valnes, Trygve

Studieadministrasjon
Arbeidsområder:
Studieveiledning