Lagesen, Kristin

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Adamsen, Nina Yvonne Lid

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag
Jobber med:
Eksamen / Klager / Ph.d. / Studieveiledning

Eiterjord, Øyvind

Rådgiver femte og sjette studieår Bodø
Enhet for legeutdanning
MH-bygget
+4777645322
Jobber med:
Studieveiledning

Lunde, Vibeke

Rådgiver
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Studieveiledning

Sandanger, Line Nilsen

Studiekonsulent (allmenn litteratur, nordisk, fellesemner)
Institutt for språk og kultur

Au, Judy Yu Ying

rådgiver (Eksamensteam ved IHO)
Institutt for helse- og omsorgsfag
Jobber med:
Studieveiledning

Røreng, Anita

Studiekonsulent for 5. studieår medisin
Enhet for legeutdanning
Jobber med:
Studieveiledning

Lindrupsen, Frank

Seniorrådgiver (permisjon)
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Kanck-Jørgensen, Marte

Rådgiver for Profesjonsstudiet i psykologi (1.-3. studieår)
Institutt for psykologi
Jobber med:
Studieveiledning

Eek, Arne

Seniorrådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Lindberg, Evy

Førstekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Bensnes, Inger Anna

Rådgiver
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Studieveiledning

Nergaard, Ragnhild Holten

Rådgiver
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Studieveiledning

Andersen, Anine T.

Seniorrådgiver
Institutt for medisinsk biologi
Jobber med:
Studieveiledning

Vambheim, Sara Magelssen

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Jobber med:
Studieveiledning Forskningsinteresser:

Smerte og smertebehandling. Nevrovitenskap. Klinisk psykologi. Helsepsykologi.


Mørkved, Anne-Grethe

Seniorkonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag
Jobber med:
Studieveiledning

Brøgger, Marianne

Undervisningsplanlegging 6. året medisin
Enhet for legeutdanning
Jobber med:
Studieveiledning

Andersen, Janne Marlen

Studieadministrasjonen
Institutt for helse- og omsorgsfag
Jobber med:
Studieveiledning

Roll, Tom Edvard

Studiekonsulent
Institutt for medisinsk biologi
Jobber med:
Studieveiledning

Valnes, Trygve

Studieadministrasjon
Institutt for helse- og omsorgsfag
Jobber med:
Studieveiledning

Dalbakk, Jon-André

Rådgiver for bachelor og master i psykologi
Institutt for psykologi

Lobben, Vegard

Førstekonsulent
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Studieveiledning

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Magnussen, Kjærsti Stavnes

Studieadm.
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Jobber med:
Studieveiledning

Karlsen, Monica

Rådgiver for ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Jobber med:
Studieveiledning

Hægdahl, Irene

Fellestjeneste for eksamen og vitnemål
Seksjon for studieadministrasjon
L55 - Hammerfest
+4778450621
Jobber med:
Studieveiledning

Bårdsen, Sissel

Førstekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag
L55 - Hammerfest
+4778450674
Jobber med:
Studieveiledning

Jakobsen, Maria

Førstekonsulent
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Strige, Christina

Praksiskoordinator/Studiekonsulent profesjonsstudiet
Institutt for psykologi
Jobber med:
Studieveiledning

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/leder for timeplanleggingsgruppa på HSL-fak/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Hustad, Lena

Studiekonsulent
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Finnstø, Linda

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Jenssen, Frode

Fellestjeneste for eksamen og vitnemål
Seksjon for studieadministrasjon
Campus Harstad
+4777058211

Strand, Tor Alvin

Rådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058119

Olsen, Elisabeth Rindahl

Konsulent
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058302
Jobber med:
Studieveiledning

Grimsbo, Sissel Karin Berg

Seniorkonsulent
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058359
Jobber med:
Studieveiledning

Hansen, Marina Trogen

Kontorsjef
Institutt for vernepleie
Smedgata S305
+4777058125
Jobber med:
Studieveiledning

Bergmann, Lovisa

Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, spansk, og norsk for internasjonale studenter
Institutt for språk og kultur

Steigre, Halvor

Rådgiver
Det helsevitenskapelige fakultet
L55 - Hammerfest
+4778450644
Jobber med:
Studieveiledning

Blomsø, Sindre Øyan

Stipendiat
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Ottem, Jørn

Rådgiver
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Riise, Geir Grønning

Studieveileder
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Herstrøm, Kristin

Rådgiver
Institutt for arktisk og marin biologi