Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Bårdsen Tøllefsen, Inga

Stipendiat, religionsvitenskap
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Breiviklia M 024-2
+4777646976

Evensen, Anita

Studentrekruttering, studentinformasjon, infoskjermer HSL
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Lien, Robin

HSL-fak, Studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Ballovarre, Kristin

Rådgiver
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester