Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Semesterstart


Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Bårdsen Tøllefsen, Inga

Studiekonsulent arkeologi/ studentrekruttering og studentinformasjon
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Evensen, Anita

Studentrekruttering, studentinformasjon, infoskjermer HSL
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Skogdal, Stine

Seniorrådgiver medisin 1.,2. og 3. studieår
Enhet for legeutdanning

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Vaage, Vidar Bratrud

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Permisjon juni 2021-april 2022 //Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Strand, Tor Alvin

1364 Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058119

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Herstrøm, Kristin

Rådgiver
Institutt for arktisk og marin biologi

Lien, Robin

HSL-fak, Studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak