Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Evensen, Anita

Studentrekruttering, studentinformasjon, infoskjermer HSL
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/leder for timeplanleggingsgruppa på HSL-fak/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Strand, Tor Alvin

Rådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058119

Herstrøm, Kristin

Rådgiver
Institutt for arktisk og marin biologi

Lien, Robin

HSL-fak, Studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak