Adolfsen, Heidi

Avdelingsdirektør
Ledelse og stab FUF

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Edvardsen, Øyvind

Fakultetsdirektør
Fakultetsledelse og stab Jurfak
Jobber med:
Administrativ ledelse

Paus, Cathrine

Seksjonssjef
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum A 146
+4777645225