Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Administrativ ledelse


Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Adolfsen, Heidi

Direktør forskning, utdanning og formidling
Avdeling for forskning, utdanning og formidling