Finn en ansatt ved UiT







Hustad, Lena

Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master





Sandanger, Line Nilsen

Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)



Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta