Finn en ansatt ved UiT






Holman, Oliver

Rådgiver, forskningsadministrasjon






Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet







Nilsen, Marit

Budsjett, økonomistyring, regnskap, ekstern finansiering


Olsen, Hanne Sofie Otta Seljebu

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)